Siirry sisältöön
STR Nordic – Vahvempi elämä.
STR Nordic – Vahvempi elämä.
Nainen suukottaa koiraa_koiran lisäravinteet

6 kosttillskott användbara för din hund

Söker du stöd för din hunds ledhälsa eller päls och huds välbefinnande?

Stöd för hundarnas välbefinnande eftersträvas alltmer från kosttillskott. I den här artikeln presenterar jag sex kosttillskott som påverkar din hunds välbefinnande (EU-lagstiftningen hänvisar till tilläggsfoder ). Du kan även hitta dessa ämnen i STR Nordics produkter .

1. Omega-3-fettsyror

Omega-3-fettsyror är de vanligaste kosttillskotten som ges till husdjur på grund av deras multipla effekter.

Omega-3-fettsyror, eller n-fettsyror, är omättat och mjukt fett. De mest kända omega-3-fettsyrorna är EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra), som oftast erhålls från fiskolja, och alfa-linolensyra, eller ALA. ( Duodecim )

Omega-3-fettsyror är fördelaktiga för en hunds uthållighet, inlärning och minne. De stöder också välmåendet för hundens päls och hud. Vikten av omega-3-fettsyror för en hunds ledhälsa och speciellt rörlighet bör dock inte ignoreras.

Det är viktigt att ta hand om tillståndet hos leder och muskler hos en hund som tränar agility. Det är viktigt att ta hand om tillståndet hos leder och muskler hos en hund som tränar agility.

Effekterna av omega-3-fettsyror har studerats hos hundar som lider av ledproblem. En studie genomfördes med 38 hundar, som delades in i två testgrupper. Hundarna i den andra gruppen fick hundmat kompletterat med fiskolja omega-3-fettsyror och kontrollgruppen fick vanlig mat.

I denna studie, efter 90 dagar, noterades en signifikant förbättring av rörlighet och bärförmåga hos hundar som fick omega-3-tillskott under försöket. Liknande effekter observerades inte hos hundarna i jämförelsegruppen. ( Roush et al. 2010 )

Under 2016 studerade Mehler et al. effekterna av EPA och DHA på välbefinnande hos artritiska hundar och fettsyrahalten i röda blodkroppar. Under studien var den genomsnittliga dagliga dosen av EPA och DHA 68,9 mg per kg hundvikt.

Även i detta experiment observerades en signifikant förbättring av rörligheten jämfört med kontrollgruppen. Inga större biverkningar observerades. Forskare konstaterar att det dagliga intaget av EPA- och DHA-fettsyror ökar fettsyrakoncentrationen i hundens blod, vilket är kopplat till lindring av ledbesvär. ( Mehler et al. 2016 )

Ja tack! Jag vill beställa produkten Omega-3 Dog!

Omega 3 för hundar

Därefter presenterar vi några ingredienser som särskilt stöder välbefinnandet och rörligheten i hundens leder, som bör användas som kombinationsprodukter .

2. Typ II kollagen

Kollagen är ett mycket användbart och populärt hjälpmedel för välmående även för hundars leder .

Kollagen är ett av kroppens proteiner, som finns i kroppens stödjande vävnader. Typ II kollagen finns i ledbrosk. Dess funktion är att göra lederna flexibla och hållbara.

Odenaturerat kollagen typ II undersöktes enbart i en studie och i kombination med glukosamin och kondroitinsulfat hos hundar med artrit.

I denna studie var det tjugo hundar indelade i fyra grupper. I studien övervakades hundarnas rörlighet, ledvärk och lever- och njurvärden under det 120 dagar långa experimentet. Inga förändringar observerades i tillståndet hos lederna hos de hundar som fick placebo.

Ledsmärtan hos hundarna som fick kollagen minskade avsevärt under studien. Odenaturerat typ II kollagen ensamt eller i kombination med glukosamin och kondroitin lindrade smärta orsakad av artrit och tolererades väl av hundar utan biverkningar. ( D'Altilio et al. 2007 )

Gupta et al.s (2012 ) studie visar också liknande resultat för artritrelaterad smärta, om än något till förmån för typ II kollagen jämfört med glukosamin och kondroitinsulfat.

Deparle et al (2004) genomförde däremot ett experiment för att undersöka effekterna av kollagen typ II på ledhälsa hos stora hundar, då stora raser har visat sig ha en tendens till ledproblem.

Resultaten av en månadslång studie verkar stödja att daglig användning av kollagen typ II lindrar tecknen och symtomen på artrit utan biverkningar.

3. och 4. Glukosaminsulfat och kondroitinsulfat

Kombinationen av glukosaminsulfat och kondroitinsulfat stödjer också hälsan hos hundens leder.

Glukosamin är ett ämne som finns i lederna och som används i två olika former, det vill säga glukosaminsulfat eller glukosaminhydroklorid, varav den förra anses effektivare. Kondroitinsulfat är också en naturlig del av ledvävnaden. Flera studier har bekräftat fördelarna med kondroitinsulfat för lederna ( Iovu et al. 2008 ).

Studier har visat tydliga bevis på de ledstödjande effekterna av kondroitinsulfat och glukosaminsulfat.

Musco et al (2019) testade till exempel en produkt innehållande kondroitinsulfat och glukosaminsulfat och fann positiva effekter på hundarnas välbefinnande, även vad gäller lederna. Resultaten av studien mättes också utifrån blodvärden.

I studien som redan nämnts ovan för kollagen minskade kombinationen av kondroitinsulfat och glukosamin smärtan orsakad av artrit, men visade sig vara mer effektiv när den kombinerades med kollagen typ II ( D'Altilio et al. 2007 ).

För att maximera nyttan är det vanligt att ämnen som påverkar ledernas hälsa används just som kombinationsprodukter.

En äldre hund drar nytta av användningen av noggrant utvalda kosttillskott. En äldre hund drar nytta av användningen av noggrant utvalda kosttillskott.

5. Hyaluronsyra

Hyaluronsyra, eller hyaluronan, förekommer hos däggdjur i ledvätska, varför den även används i kosttillskott som stödjer hundens leders välbefinnande.

Hyaluronsyra används oralt, appliceras på huden eller i form av en injektion. Även om hyarylsyra inte har studerats mycket på hundar ur ledhälsosynpunkt, rekommenderas det ändå för äldre hundar att bibehålla ledernas tillstånd , till exempel på webbplatsen PetMD som underhålls av veterinärer.

En intraartikulär injektion innehållande hyarylonsyra har dock undersökts i en studie med positiva resultat på hundar som lider av artros i höftområdet ( Carapeba et al. 2016 ).

6. MSM eller metylsulfonylmetan

MSM, som är bekant från produkter avsedda för människor, rekommenderas också för välbefinnande hos hundars leder.

MSM, eller metylsulfonylmetan, är också känt som organiskt svavel. Metylsulfonylmetan förekommer naturligt i människor, djur och växter.

MSM är ett av de mest använda ämnena för att stödja ledhälsa och rekommenderas även på PetMDs webbplats. Webbplatsen i fråga hänvisar till MSM:s potentiella antioxidant, antiinflammatoriska och bindvävsstödjande egenskaper.

Som en del av den kombinerade produkten stärker MSM välbefinnandet i din hunds leder.

Hundägare bör överväga hundrasernas olika behov i förhållande till ledhälsa. Hundägare bör överväga hundrasernas olika behov i förhållande till ledhälsa.

När man tolkar studier av ämnen som påverkar ledhälsan hos hundar är det värt att komma ihåg att de hundar som deltog i dem nästan alltid lider av någon grad av ledsjukdom som diagnostiserats av en veterinär.

Att ge tilläggsfoder till hunden kan anses rimligt som en förebyggande åtgärd, särskilt om hunden är stressad av avel eller ärftliga faktorer.

Att välja ett lämpligt tilläggsfoder kan bli aktuellt för ägaren då den egna hunden åldras eller till exempel om hunden rör sig mycket.

Användningen av kompletterande foder är också att föredra eftersom de är ett skonsammare hjälpmedel än smärtstillande medel.

Baserat på studierna som sammanställts i denna artikel har de aktuella ämnena för ledhälsa visat sig inte ha några negativa effekter.

– Annika

Ja tack! Jag vill beställa produkten Nivel 5 Dog!

Den här artikeln har tagits fram i samarbete med Terveempi.fi , en webbplats specialiserad på kosttillskott.

Edellinen artikkeli Vet du vad som är den mest värdefulla ingrediensen i havtorn?

Jätä kommentti

Kommentit hyväksytään ennen julkaisua

* Vaaditut tietokentät